logo

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Lider projektu wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zapraszają Państwa na konferencję pn. „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje”. Konferencja odbędzie się w czwartek 5 listopada 2015 r. w Krakowie, Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A .

Konferencja poświęcona będzie mechanizmom współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, takim jak regranting, dotacja inwestycyjna, tryb małych zleceń, pożyczki, poręczenia, inicjatywa lokalna, budżet obywatelski.

Ponadto w trakcie spotkania zostaną zaprezentowane rezultaty projektu systemowego pn. „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, w ramach którego 20 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski wdrożyło ww. instrumenty. Dzięki doświadczeniom zebranym w wyniku realizacji projektu możliwe było wypracowanie rekomendacji dotyczących stosowania mechanizmów współpracy finansowej samorządów i organizacji pozarządowych – rekomendacje zostaną omówione w trakcie konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.mechanizmywspolpracy.pl (zakładka: Konferencja upowszechniająca).

Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela p. Marek Oramus (tel. +48 12 293 58 40, oramusm@uek.krakow.pl)

PROGRAM

10:30-10:45 Otwarcie konferencji – wystąpienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

10:45-11:05 Prezentacja projektu: cele, przebieg, rezultaty – przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

11:05-11:20 Mechanizmy finansowania działalności pożytku publicznego – problemy i wyzwania – Tomasz Schimanek, ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

11:20-11:40 Rekomendacje dotyczące stosowania mechanizmów współpracy finansowej samorządów i organizacji pozarządowych – przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

11:40-12:00 Opinie dotyczące wytycznych i rekomendacji – Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, Wiceprezes Związku Miast Polskich, Dariusz Supeł, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (do potwierdzenia)

12:00-12:20 PRZERWA

12:20-13:50 Równoległe panele dyskusyjne:

Panel 1: Bezzwrotne mechanizmy współpracy: małe granty, regranting, dotacja inwestycyjna – moderator: Tomasz Schimanek, ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Panel 2: Zwrotne mechanizmy współpracy: pożyczki, poręczenia – moderator: Rafał Sułkowski, Prezes Zarządu, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej

Panel 3: Mechanizmy partycypacyjne: inicjatywa lokalna, budżet obywatelski – moderator: Agnieszka Pacut, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

13.50-14.00 PRZERWA

14:00-14:30 Przedstawienie wyników dyskusji w ramach paneli

14.30-15.00 W poszukiwaniu dobrych sposobów finansowania działalności pożytku publicznego – 2 prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15:00 Zakończenie konferencji

Lunch