Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi dla organizacji pozarządowych.

W programie spotkania m.in.

  • środki unijne na realizację projektów aktywizujących,
  • możliwości realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich,
  • indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 października 2015 r. w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, w Gdyni przy ul. 3 maja 27/31.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu do dnia 12 października 2015 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu się na spotkanie zostanie przesłana drogą elektroniczną do dnia 14 października 2015 r. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Do pobrania:

1.Formularz zgłoszeniowy

2. Program