ngoMinister Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących.

Więcej na NGO