ngoW programie Erasmus+ w roku 2016 w akcji „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych” zostanie wydzielona linia budżetowa dla niskobudżetowych projektów mających na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do składania w roku 2016 wniosków o dofinansowanie wszystkie organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, w tym także mniejsze organizacje, które do tej pory nie realizowały projektów międzynarodowych.

Planowany termin składania wniosków: 31 marca 2016 r.

Więcej na NGO