Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., z późn.zm.) treść ofert złożonych przez Gdyński Klub Koszykówki Arka na realizację zadań publicznych pt.:

1. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2015 r. zakresie koszykówki w kategorii wiekowej U18” (oferta nr 1)
2. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2015 r. w zakresie koszykówki w kategorii wiekowej U20” (oferta nr 2) 

Oryginały ofert wraz z załącznikami są do wglądu w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu  w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 (pok. nr 12) do dnia 14 września 2015 r. w dni robocze w godzinach od 10.00 do 12.00

; ;