Szanowni Państwo,

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło ponad 2,7 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci), największym problemem stojącym przed Polską jest organizacja i aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji. Zamknięcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym okresie wpłynie bezpośrednio na stan psychiczny dzieci uchodźców oraz ich matek, które z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi nie będą mogły świadczyć pracy.

Odpowiadając na tę potrzebę Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, spełniające kryteria kwalifikowalności, do składania wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

Szczegółowe informacje:
https://education.org.pl/nabory_archiwum/organizacja-wakacyjnych-warsztatow-edukacyjnych-dla-uchodzcow-ukrainskich-przebywajacych-na-terytorium-rzeczpospolitej-polskiej/

Kontakt:
• E-mail: edukacja.eog@frse.org.pl lub mpiwka@frse.org.pl
• Telefon: +48/22 46 31 650 lub +48 509 009 338