Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Zauważyłeś problem w społeczności lokalnej, w której działa Twoja organizacja? Możesz rozwiązać go realizując projekt  finansowany z grantów interwencyjnych.

W ramach projektu Building Bridges można ubiegać się o granty w wysokości od 3 do 8 tys. euro.

Okres realizacji projektu to od 3 do 8 miesięcy

Więcej na stronie internetowej