Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:
Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Pokolenia, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy i Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” we współpracy z Fundacją MAPA Obywatelska, Stowarzyszeniem OŚ, Fundacją Dla Was, Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji, Fundacją Mikroakademia, Stowarzyszeniem In gremio,
Lokalną Grupą Rybacką Mòrénka, Stowarzyszeniem Północnokaszubka Lokalna Grupa Rybacka i Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.

W ramach konkursu można się ubiegać o następujący rodzaj dofinansowania:

na działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1 000 zł lub grant do 6 000 zł)

Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.witkac.pl:

od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – dla inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego. Ogłoszenie wyników konkursu na dofinansowanie realizacji inicjatyw i projektów ze sfer pożytku publicznego nastąpi do 13 września 2021 r. (pierwszy etap zakończy się do 02 września).

Szczegółowe informacje poniżej :

Regulamin-konkursu-grantowego-AS-2021-nabór_dodatkowy2