Informujemy, że do Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 783 dotycząca realizacji zadania: Poprawa sprawności osób niepełnosprawnych przy użyciu aparatu Sollux. Oferta rozpatrywana będzie zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118).

Oferta jest dostępna w pok. 205 budynku Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 do 8 września 2015 r. Osoby, które chcą zapoznać się z ofertą i zgłosić do niej ewentualne uwagi proszone są o kontakt pod nr tel. 58-66-88-794. ; ;