UWAGA:

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej do:

29 grudnia 2016 roku do godz. 23:59:59 – oferty składane elektronicznie w systemie Witkac.pl (www.witkac.pl)

oraz

30 grudnia 2016 roku do godz. 15:45 – oferty składane w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta w wersji papierowej powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2017„.

Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej oraz w siedzibie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk.

Oferty muszą dotrzeć do siedziby Urzędu przed upłynięciem wskazanych terminów!

Do pobrania:

Za: pomorskie.eu