Zapraszamy na webinarium „Odpowiedzialność prawna – zrozumieć mechanizm obowiązków zarządów i komisji rewizyjnych NGO”. Dla osób kierujących organizacjami będzie to świetna okazja do uporządkowania swojej wiedzy na ten temat.

Internet jest pełen opisów szczegółowych obowiązków członków organów organizacji pozarządowych wynikających z ustaw. Jednak to czego często nam brakuje to zobaczenia całości. Obrazka nie tyle ogólnego, co pokazującego strukturę i całość naszych obowiązków w świetle mechanizmów i zasad nimi rządzących. Można próbować zapamiętać daty i liczby – lecz, czy to nie znajomość zasady – formuły, czyli umiejętność wyprowadzenia samodzielnie wzoru – najbardziej pomaga w praktyce?

Prowadzący zaprasza do refleksji o tym, jak:

  • działa nasza odpowiedzialność prawna (nie ogranicza się tylko do katalogu obowiązków z ustaw, ale obejmuje statut, umowy i tzw. należytą staranność),
  • ustalać zakres odpowiedzialności (jaka jest specyfika i zasady odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnej, karnej),
  • ważny, jako źródło odpowiedzialności, jest statut i cały pochodny od niego wewnętrzny stan prawny w organizacji,
  • kształtować stosunki prawne i jaki może być ich wymiar w praktycznym zarządzaniu organizacją (w tym w łańcuchu decyzyjnym i delegacji zadań),
  • zarządzać odpowiedzialnością prawną i jak zapobiegać konsekwencjom, w tym majątkowym.

Dla osób z doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami, zajmujących kierownicze stanowiska, będzie świetna okazja do uporządkowania swojej wiedzy prawnej, nakreślenia spójnej wizji zależności prawnych w organizacji, oraz poznania cennych wskazówek dla lepszego zabezpieczenia siebie i organizacji od strony prawnej.

Na końcu odpowiemy na pytania uczestników i uczestniczek webinarium.

Czytaj dalej