Smart Metropolia KONGRES to spotkanie przedstawicieli świata nauki, biznesu, administracji i organizacji pozarządowych, stanowiące międzynarodowe forum wymiany koncepcji i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i problematyką obszarów metropolitalnych. Naszym zamysłem i ambicją jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat uwarunkowań i kierunków zrównoważonego rozwoju metropolii oraz obszarów aspirujących do tego miana – motorów wzrostu państw i regionów, źródeł i magnesów innowacji, przedsiębiorczości oraz kapitału. Podczas KONGRESU informujemy i inspirujemy się nawzajem, poruszając tematy związane z dużymi obszarami miejsko–wiejskimi, ich powiązaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz sposobami, w jaki aktywni mieszkańcy, liderzy biznesu oraz nauki mogą przyczynić się do ich rozwoju. Tematem przewodnim tegorocznej edycji KONGRESU będzie bezpieczeństwo metropolii, któremu spróbujemy się przyjrzeć w różnych kontekstach. Będziemy szukać systemowych i technologicznych rozwiązań, sprzyjających bezpieczeństwu obszarów metropolitalnych, a także zapytamy o rolę powiązań miejsko-wiejskich metropolii w zrównoważonym i bezpiecznym rozwoju regionów i państw. Spróbujemy również zidentyfikować zagrożenia, na jakie są narażone metropolie i zastanowić się, w jakim wymiarze potrzebna jest ich prewencja. W tym kontekście nie unikniemy pytania o funkcje metropolitalne i zakres zadań, których koordynacja w skali metropolitalnej sprzyja, czy nawet jest niezbędna do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców.

ORGANIZATOR

Organizatorem Smart Metropolia KONGRES jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Celem stowarzyszenia jest zacieśnienia współpracy samorządów na rzecz harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, dzięki jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.

Więcej informacji na stronie internetowej http://smartmetropolia.pl/smart-metropolia/