logo_Integracja

 

Jesteś osobą niepełnosprawną? Szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Zrób pierwszy krok i weź udział w projekcie Cel – Praca! Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej jego edycji. Nowi uczestnicy przyjmowani będą aż do 31 marca 2017 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Centrum Integracja Gdynia zaprasza osoby niepracujące z województwa pomorskiego posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Cel – Praca! Efektywna aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością”. W aktualnej edycji dostępnych będzie około 98 miejsc.

Głównym celem programu jest pomoc w wejściu osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Projekt nie zakłada sztywnych ram i jednakowej ścieżki zawodowej dla każdego uczestnika. Wręcz przeciwnie. Jest elastyczny, a jego ideą jest indywidualne wsparcie każdej osoby pod względem jej potrzeb, posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności i możliwości psychofizycznych.

Jak mówi Anna Dobkowska, koordynator projektu Cel-Praca: Bez względu na to, w jakim wieku, na jakim etapie swojego życia zawodowego i jakiego rodzaju niepełnosprawności osoba doświadcza w swoim życiu, może przystąpić do projektu i uzyskać indywidualne wsparcie i pomoc. Staramy się zmienić perspektywę myślenia uczestników programu. Chcemy pokazać, że nie tylko sama renta musi być podstawą ich funkcjonowania. W projekcie trzeba nastawić się na swoje wartości, wykształcenie, doświadczenie i swoje możliwości jako dobrego pracownika na rynku pracy. Jeśli osoba nie posiada konkretnego doświadczenia czy wykształcenia, lub trzeba przekwalifikować ją zawodowo, to również to robimy. Staramy się uzbroić uczestnika w bagaż doświadczenia i kwalifikacji tak, aby mógł śmiało wkroczyć na rynek pracy.

Formy bezpłatnego wsparcia przewidziane w ramach projektu to m.in:

• indywidualne porady zawodowe, psychologiczne i prawne
• specjalistyczne konsultacje z niezależnego życia, m.in. z coachem, dietetykiem, rehabilitantem
• spotkania grupowe z aktywnych metod i technik w poszukiwaniu zatrudnienia
• warsztaty i szkolenia zawodowe
• pośrednictwo pracy i wsparcie po podjęciu zatrudnienia

Pomoc udzielana będzie osobom w wieku aktywności zawodowej (do 60. roku życia w przypadku kobiet i do 65. w przypadku mężczyzn). Osoby biorące udział w projekcie nie mogą być uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej ani korzystać ze Środowiskowych Domów Samopomocy.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. Można zapisać się osobiście w Centrum Integracja Gdynia, ul. Traugutta 2 (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00), jak również telefonicznie (tel. 505 606 776) i mailowo (gdynia@integracja.org).

Za: UM Gdynia