43KRS: 0000047797

Strona internetowa: www.marfan.pl

e-mail: marfanpl@gmail.com

ul.Świętojańska 49/17,

81-391 Gdynia

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych a szczególnie ze schorzeniami genetycznymi tkanki łącznej (schorzenia Marfana i marfanopodobne).

Prowadzone działania: Projekt „Marfan 2005. Aktywizacja osób niepełnosprawnych” jako grant unijny EFS – Prowadzenie działań dotyczących pomocy w aktywizacji i rehabilitacji zawodowej poprzez dofinansowanie w Programie PARTNER z PFRON.
Stowarzyszenie oferuje pomoc chorym i ich rodzinom w związku z diagnozą, leczeniem, rehabilitacją, edukacją oraz innymi sprawami życiowymi. Prowadzi witrynę internetową oferującą informacje z zakresu wiedzy o całokształcie zainteresowań i potrzeb osób, które mogą potrzebować dowolnej informacji i pomocy. Ponadto zajmuje się pomocą społeczną, w tym pomocą dla  rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem ich szans.