51KRS: 0000095198

Strona internetowa: www.wksflotagdynia.pl

e-mail : info@wksflota.com.pl

ul. Śmidowicza 69,

81-103 Gdynia

Bądź na fali przekaż swój jeden procent podatku.

Wojskowy klub Sportowy „Flota” Gdynia to stowarzyszenie z osiemdziesięcioletnią historią. Aktualnie w Klubie działa 10 sekcji sportowych zrzeszających ok. 600 członków. Od lat z sukcesami organizacja szkoli dzieci i młodzież.

Głównym celem działalności Klubu jest integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Gdynia poprzez zintensyfikowanie działań w obszarze upowszechniania i uprawiania sportu oraz rekreacji w lokalnym środowisku.