TYDZIEŃ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

Po raz pierwszy w Gdyni

08 – 15 czerwca 2018

W Gdyni w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynikającej
z funkcjonowania koalicji na rzecz gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom (Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym) w terminie od 8 do 15 czerwca 2018 roku będzie miał miejsce cykl wydarzeń o charakterze profilaktycznym. Jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców, zarówno specjalistów w obszarze niesienia pomocy, jak i mieszkańców Gdyni w różnym wieku.

 

Harmonogram wydarzeń:

PIĄTEK 08.06.2018

9:00 – 16:45  Konferencja naukowa z okazji XX- lecia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Innowacja, integracja, inspiracja – kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień” w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

SOBOTA 09.06.2018

14:00-18:00 Akcja informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych oraz dostępnych w Gdyni w sytuacjach kryzysowych miejsc wsparcia. Akcja odbędzie się podczas „Gdyńskiego Magla Twórczego” w Parku Rady Europy w Gdyni. Uczestniczyć w niej będą: Komenda Miejska Policji, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Klub Abstynenta Krokus, Ruch AA, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

     Festyn pt. „Gdyński Magiel Twórczy” organizowany jest corocznie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydarzenie ma na celu budowanie lokalnej świadomości społecznej związanej z aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

NIEDZIELA 10.06.2018

12:00-15:00 „Integracja rodzin” w Klubie Abstynenta Krokus. Wydarzenie nastąpi tuż po otwartym mitingu spikerskim adresowanym do osób zainteresowanych tematyką radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu (każda niedziela, godz. 10:00).

 

PONIEDZIAŁEK 11.06.2018

10:00-14:00 Warsztaty rodzinne:Wokół profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom” w Centrum Integracji Społecznej w Gdyni, podczas których odbędą się: warsztat edukacyjny „Program Wspólnoty AA oraz Grup Rodzinnych Al-Anon”, warsztat edukacyjny z zakresu profilaktyki Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz integracja (grill, rodzinne gry i zabawy plenerowe).

9:30-11:30 Specjalistyczne szkolenie dla psychologów, terapeutów Ośrodka Profilaktyki
i  Terapii Uzależnień w siedzibie Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD dotyczące syndromów poalkoholowego zespołu płodowego u młodzieży i osób dorosłych.

 

11:30 – 13:00  Warsztaty „Jak nie PRZE- POMAGAĆ?” dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia mają na celu podzielenie się wiedzą na temat pomagania w sytuacji kryzysowej wynikającej m.in. z uzależnienia osoby bliskiej. Spotkanie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni chcącymi podzielić się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej.

WTOREK 12.06.2018

 

15:00 – 18:00 Dyżur psycholga dla rodziców i opiekunów dzieci, mających obawy, że podopieczni mogą być uzależnieni odbędzie się w Biurze Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Ovum ul. Traugutta 2 w Gdyni.

 

12:00 – 13:30 Warsztaty dla pracowników gdyńskich instytucji tworzących Koalicję na Rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom (GPPiRPA i GPPNiUB) dotyczących specyfiki uzależnień behawioralnych oraz działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień odbędą się w Poradni Leczenia Uzależnień– rekrutacja wewnętrzna.

ŚRODA 13.06.2018

10:00 – 11:30 Warsztat psychoedukacyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych odbędzie się w siedzibie Gdyńskich Organizacji Pozarządowych obejmie zakres problematyki współuzależnienia pt. „Relacje w rodzinie, gdzie jedna z osób jest uzależniona od alkoholu”. Rekrutacja w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

17:00 – 18:30 Zajęcia warsztatowe „Skutecznie odmawiam – profilaktyka używania środków zmieniających świadomość” dla dzieci i młodzieży odbywać się będą w siedzibie Fundacji Inicjatyw Społecznych „Łajba” – Ymca Gdynia.

 

17:30 – Dyskusja panelowa z młodzieżą wchodzącą w skład Młodzieżowej Rady Miasta mogącą być ambasadorami programów profilaktycznych w swoich szkołach  dot. problematyki uzależnień na bazie filmów, które powstały w Konkursach Policyjnych w Gdyni „Krótkie Formy Filmowe. Cisza na planie”.

CZWARTEK 14.06.2018

 

13:00 – 15:00 Spotkanie pt. „W tym domu mieszka alkohol”, które odbędzie się w „Bibliotece z Pasją” przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Młodzież wysłucha „opowieści z życia wziętych” specjalistów niosących pomoc w trudnych sytuacjach rodzinom z problemem alkoholowym co zapoczątkuje dyskusję o bardzo powszechnej problematyce współuzależnienia.

 

 

 

 

PIĄTEK 15.06.2018

13:00 – 15:00 Zapoznanie członków Gdyńskiej Koalicji na rzecz ochrony Zdrowia Psychicznego ze specyfiką działalności Klubu Abstynenta Krokus oraz Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni.

13:00– Drzwi otwarte Komendy Miejskiej Policji w Gdyni dla dzieci i młodzieży – możliwość zwiedzania pomieszczeń komendy i poznania policyjnej służby wraz z rozmową
o odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży (powyżej 10 roku życia).

Ponadto:

Przez cały tydzień, w okresie od 8 do 15 czerwca 2018, w Biurze Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Ovum (ul. Traugutta 2) odbędą się bezpłatne porady obywatelskie i prawne dla osób, które przez uzależnienie najbliższych doświadczają problemów natury obywatelskiej i prawnej. Zapraszamy bez konieczności zapisów codziennie z wyłączeniem soboty i niedzieli, w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do środy w godz. 12 – 20 oraz czwartek i piątek w godz. 8-20.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W razie pytań, kontakt e-mail: profilaktyka@mopsgdynia.pl

Organizatorzy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni i Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień we współpracy z Gdyńskim Centrum Diagnozy i Terapii FASD; Centrum Integracji Społecznej Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta; „Biblioteką z pasją” w PPNT w Gdyni; Komendą Miejską Policji w Gdyni; Klubem Abstynenta Krokus; Ruchem AA i Grupami Rodzinnymi Al-Anon; Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych; Centrum Aktywności Seniora; Fundacją Zmian Społecznych „Kreatywni”; Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”; Stowarzyszeniem Ovum – Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni.