80

 000008919

 www.ingremio.edu.pl

 ingremio@razem.pl

ul. Strażacka 15
81-616 Gdynia

Stowarzyszenie In gremio prowadzi w Gdyni jedną z najlepszych niepublicznych szkół podstawowych (Pierwsza Społeczna szkoła Podstawowa), bezpieczne, kameralne gimnazjum będące pierwszą niepubliczną szkołą mistrzostwa sportowego w Trójmieście (Pierwsze Społeczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego), pierwszą niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną RAZEM oraz Centrum Muzyczne RYTM dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie In gremio od prawie 30 lat powiększa grupę swoich odbiorców i współpracowników, dzięki realizacji wielu projektów społecznych i grantowych, których główni beneficjenci to dzieci, młodzież i osoby powyżej 60 roku życia.

Najważniejszym zadaniem, jakie stawia przed sobą stowarzyszenie jest wychowywanie i pomaganie. Pragniemy, aby absolwenci naszych szkół byli ludźmi wrażliwymi i otwartymi. Osobom, które nie radzą sobie z szybko zmieniającym się światem, pomagamy odnaleźć się w jego realiach.

W roku 2012 stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Specjalną „Bursztynowego Mieczyka” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dokonania w dziedzinie kultury w roku 2012 w województwie pomorskim.

Od 1 lipca 2015 r. prowadzi Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w związku z wygraniem konkursu ofert.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w propagowaniu alternatywnych środków transportu miejskiego – szczególnie rowerów, podejmuje działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz obywatelskiej.

In gremio współpracuje m.in. z Miastem Gdynia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Europejskim Funduszem Społecznym.

Jesteśmy członkami Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Gdyńskiej Rady Rowerowej.

; ;