34KRS: 0000374172

Strona internetowa: www.miedzy-slowami.org.pl

e-mail: fundacja@miedzy-slowami.org.pl

ul. Traugutta 2,

81-388 Gdynia

Fundacja „Między Słowami” to zespół profesjonalistów łączących multidyscyplinarne wykształcenie z pasją pomocy ludziom spychanym przez trudności z porozumiewaniem się na boczny tor. Ponieważ nikt inny nie rozumie afazji tak dobrze, jak osoby z afazją, Fundacja słucha ich i skrzętnie zapisuje ich problemy i refleksje. Są wsparciem sami dla siebie, doradcami. Fundacja z pokorą wspiera ich w tej drodze. Celem Fundacji jest podnoszenie jakości życia osób z afazją – poprzez skuteczną pomoc w społecznej reintegracji i wsparcie w procesie odbudowy ich świata. Fundacja chce budować świat, w którym osoby z zaburzeniem komunikacji mają swoje miejsce i warunki do godnego, satysfakcjonującego życia.

; ;