45KRS: 00003436609

Strona internetowa: www.bpmikolaj.pl

e-mail: : biuro@bpmikolaj.pl

Św. Mikołaja 1,

81-062 Gdynia

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z Ewangelią i zasadami Katolickiej Nauki Społecznej, a w szczególności niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez swoje działania Stowarzyszenie pragnie przywracać im nadzieję, poczucie godności, pragnienie dobra, miłości i rozwoju. Aby sprostać temu zadaniu angażuje osoby, które wspiera do działań na rzecz innych, a także zaprasza do różnych projektów społecznych z ich udziałem.
Stowarzyszenie pracuje w oparciu o zasady: „dobro wypiera zło” – im więcej stworzymy dobra, tym mniej będzie miejsca na zło, „podaj dalej”- każde otrzymane dobro powinno zostać wykorzystane i przekazane innym ludziom oraz „prawdziwe życie” – dobro musi dziać się w realnym życiu, a nie w deklaracjach, wyobraźni, czy zamierzeniach.

; ;