2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Rozstrzygnięcie konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – sport, turystyka, rekreacja”
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 3937/15/VII/R z 29 grudnia 2015 r. przyznał dotacje następującym organizacjom:

 1. Fundacja Kulturalne Pomorze – nazwa zadania: Pomorskie fortyfikacje; kwota dotacji: 6.650,00 zł z zastrzeżeniem wydania z dotacji na wynagrodzenie historyka 300,00 zł za wycieczkę oraz na wynajem autokaru średnio 800,00 zł na wycieczkę.

2. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
2.1 nazwa zadania: Integracja społeczna – wycieczka; kwota dotacji: 1.900,00 zł
2.2 nazwa zadania: Ruch w wodzie – krok do zdrowia; kwota dotacji: 6.105,00 zł

3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia – nazwa zadania: Szlakami wiecznie żywej historii; kwota dotacji: 5.400,00 zł z zastrzeżeniem doprecyzowania i urealnienia kosztów.

4. Fundacja „Fly”
4.1 nazwa zadania: Poznajemy małe ojczyzny województwa pomorskiego; kwota dotacji: 11.200,00 zł
4.2  nazwa zadania: Ruch ku zdrowiu; kwota dotacji: 11.000,00 zł

5. Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP – nazwa zadania: Senior na fali; kwota dotacji: 14.720,00 zł z zastrzeżeniem wykorzystania kwoty dotacji na 10
rejsów i uczestnictwie jednego seniora w jednym rejsie.

 6. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”
6.1 nazwa zadania: Trzymam rytm – trzymam formę. Zajęcia dla niepełnosprawnych seniorów 55+; kwota dotacji: 4.000,00 zł
6.2 nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+; kwota dotacji: 3.500,00 zł

7. Wojskowy Klub Sportowy „Flota”
7.1 nazwa zadania: Uczyń życie zdrowszym – projekt prozdrowotny dla mieszkańców Gdyni powyżej 55 roku życia; kwota dotacji: 9.600,00 zł
7.2 nazwa zadania: Sport strzelecki – zajęcia kształtujące postawy obronne w mieście Gdynia; kwota dotacji: 6.900,00 zł

8. Fundacja Gospodarcza – nazwa zadania: Czas na eSeniora; kwota dotacji: 7.000,00 zł z zastrzeżeniem, że 1 lekcja zajęć komputerowych ma trwać 1,5 godziny.

9. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” – nazwa zadania: Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie. Warsztaty aktywizujące seniorów i młodzież; kwota dotacji 8.225,00 zł z zastrzeżeniem przeznaczenia kwoty dotacji na zajęcia bez wyjść.

10. Fundacja Adaptacja M&K – nazwa zadania: Aktywizacja mieszkańców Gdyni – Cisowej oraz pobliskich dzielnic w wieku 55+; kwota dotacji 3.800,00 zł z zastrzeżeniem wydania kwoty dotacji jedynie na zajęcia gimnastyczne i nordic walking.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Za: UM Gdynia

; ;