2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Rozstrzygnięcie konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – tworzenie i prowadzenie klubów Seniora” w latach 2016 – 2017

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 3936/15/VII/R z 29 grudnia 2015 r. przyznał dotacje następującym organizacjom:

 

 

 1. Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa – nazwa zadania: Senior Club to jest życie; kwota dotacji: 22.000,00 zł

 2. Klub Seniora przy parafii św. Andrzeja Boboli – nazwa zadania: Prowadzenie Klubu Seniora; kwota dotacji: 22.000,00 zł – zastrzeżenie: dotacja nie obejmuje kosztów wynajmu sali i auli.

   

 3. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki – nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego w klubach Seniora; kwota dotacji: 67.400,00 zł

   

 4. Klub Seniora „U Szymona” przy parafii św. Michała Archanioła – nazwa zadania: Prowadzenie klubu Seniora „U Szymona” w Gdyni – Oksywiu; kwota dotacji: 14.000,00 zł

   

 5.  Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” – nazwa zadania: Integracyjny Klub Seniora; kwota dotacji: 17.800,00 zł – z zastrzeżeniem wpisania kosztów za opiekuna grupy i tłumacza j. migowego we właściwym miejscu tabeli kosztorysu.

   

 6. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior” – nazwa zadania: Prowadzenie klubu Seniora Stowarzyszenia „Nowoczesny Senior” Gdynia; kwota dotacji: 22.000,00 zł

   

 7. Stowarzyszenie Osób z wadą słuchu „Cisza” – nazwa zadania: Poprzez integrację  wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową, dłużej żyjemy, bo budujemy więzi; kwota: 32.480,00 zł – zastrzeżenie: dotacja nie obejmuje kosztów wynajmu pomieszczeń.

   

 8. Fundacja Adaptacja M&K – nazwa zadania: Rozwój klubu Seniora w Gdyni – Cisowej; kwota dotacji: 22.320,00 – zastrzeżenie: pieniądze przeznaczone na koordynatora należy przesunąć na zadania merytoryczne.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Za: UM Gdynia

; ;