Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

 1)  Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian
– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 26.01.2022 r., godz. 23:59:59.
 Za: Gdynia.pl