Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

 1) Konkurs – wsparcie dzieci i osób dorosłych z wykorzystaniem narzędzi rozwojowych
– Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 15 lipca 2022 r. do godz. 15.30.  
Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) należy dostarczyć do Gdyńskiego Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 18 lipca 2022 r. do godz. 15.30
2) Konkurs – aktywizacja społeczno-zawodowa
– Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 15 lipca 2022 r. do godz. 15.30.
Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) należy dostarczyć do Gdyńskiego Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 18 lipca 2022 r. do godz. 15.30.

 Za: Gdynia.pl