17 listopada br. w gościnnych przestrzeniach Kompleksu Konferencyjnego Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni odbyło się kolejne Gdyńskie Forum PozarządoweDziękujemy wszystkim Uczestnikom za tak liczne przybycie  –  w  wydarzeniu uczestniczyło około 250 osób.

Uroczystość otworzył Wiceprezydent Gdyni i Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej – Michał Gućpodsumowując współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prezentując wybrane osiągnięcia i aktywności gdyńskich ngo’sów.

W kolejnym wystąpieniu Przewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Łukasz Wyszyński dokonał podsumowania upływającej kadencji Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas Forum wyróżnieni zostali również przedstawicieli trzeciego sektora, którzy odznaczają się szczególnymi działaniami i osiągnięciami w pracy dla mieszkańców. Najprężniej działające organizacje, najciekawsze osobowości i najlepsze inicjatywy roku otrzymały nagrodę „Srebrnego Śledzia”. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Kapituła wybiera najciekawsze inicjatywy spośród tych, które zostały zgłoszone do konkursu. Nagroda ta została ustanowiona w 2016 roku, więc statuetki wręczano dopiero drugi raz.

W każdej edycji przyznawane są trzy równorzędne wyróżnienia. W tym roku „Srebrne Śledzie” trafiły do: Fundacji Niebieski SzlakFundacji Klinika Kultury oraz do Lechosława Dzierżaka. Laureatom nagrody wręczyli ubiegłoroczni zdobywcy wyróżnienia.

W tym roku, po raz pierwszy, wręczono także nową nagrodę „Pozarządowego Wieloryba”. Jest ona przyznawana za całokształt pracy danej organizacji. Nagroda ta trafiła do Stowarzyszenia Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni.

Dalszym punktem Forum były spotkania warsztatowe w sześciu grupach tematycznych zgodnych z zakresem działania gdyńskich organizacji pozarządowych, w których uczestniczyli liczni przedstawiciele III sektora oraz przedstawiciele samorządu w osobach Wiceprezydentów Gdyni Michała Gucia oraz Bartosza Bartoszewicza, a także Radnych Rady Miasta Gdyni, kierowników i dyrektorów gdyńskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli wydziałów i komórek Urzędu Miasta. Podczas tych spotkań poruszone zostały problemy sektora oraz propozycje rozwiązań kwestii systemowych związanych ze współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi.

Ostatnim, ale jakże ważnym elementem forum były wybory delegatów gdyńskich organizacji do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz innych zespołów opiniodawczo-doradczych. Od tego roku kadencja Rady będzie trwać 3 lata.

Do Rady wybrano po dwie osoby w każdej z grup tematycznych. Łącznie dwanaście osób.

 1. Ida Bocian –Fundacja Klinika Kultury
 2. Małgorzata Bujak- Stowarzyszenie Traffic Design
 3. Małgorzata Chojnowska – Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa
 4. Magdalena Madajczyk – Fundacja Dogtor
 5. Marek Radyko – Stowarzyszenie In gremio
 6. Roman Rychter – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
 7. Piotr Lewko- Stowarzyszenie OVUM
 8. Urszula Zalewska – Fundacja Nadaktywni
 9. Tomasz Bobryk- Stowarzyszenie Inicjatwya Arka
 10. Agnieszka Bibrzycka- Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki
 11. Danuta Kłopocka- Fundacja Adapa
 12. Łukasz Wyszyński – Fundacja Studentów i Absolwentów Pomeranian Students Coalition

Dodatkowo, w grupach reprezentujących organizacje działające w zakresie:

 • sportu, turystyki, rekreacji oraz ochrony środowiska;
 • zdrowia i osób niepełnosprawnych;
 • seniorów i kombatantów;

wybrano dodatkowe osoby, które będą działać w Radzie ds. Sportu, Społecznej Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Radzie ds. Seniorów.

Zdjęcia (foto: panzaparatem)

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z tegorocznego Gdyńskiego Forum Pozarządowego