ngo

W ostatnich dniach Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych TISE SA kolejne i ostatnie już umowy powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych. To już ostatnia transza środków i ostatnia możliwość skorzystania z finansowania na preferencyjnych warunkach w tym roku.

Pożyczki, których preferencyjne oprocentowanie wynosi 0,88% w skali roku są przeznaczone na szeroko pojęty rozwój przedsiębiorstwa społecznego (fundacji lub stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą, spółdzielni socjalnej, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, kościelnej osoby prawnej, spółki non-profit). Kwota pożyczki udzielanej na maksymalnie 5 lat może wynosić do 100 tys. zł (dodatkowe szczegóły i potrzebne dokumenty na stronie www.tise.pl)

ES Fundusz TISE – pilotażowy fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej, został uruchomiony dokładnie trzy lata temu – w styczniu 2013 w wyniku konkursu, którego warunki określiły ministerstwa: Pracy i Polityki Społecznej, Infrastruktury i Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Prowadzenie ES Funduszu powierzono Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE. Projekt jest prowadzony w ramach programu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 PO KL.

ES Fundusz TISE miał działać do 30 czerwca 2015, ale w związku z przesunięciem uruchomienia unijnego programu POWER, z którego mają być finansowane pożyczkowe potrzeby przedsiębiorstw społecznych w latach 2014-2020, BGK zdecydowało, by jeszcze w ramach poprzedniego przetargu podwyższyć kwotę przeznaczoną na pożyczki. Dzięki temu działaniu ES Fundusz TISE został zasilony w połowie ub. roku kwotą 5,5 mln, a teraz trafi do niego dodatkowe 6,5 mln. zł. Wartość ta jest jednak ostateczna, gdyż zgodnie z polskim prawem podstawowa kwota przetargowa może być podwyższona maksymalnie o 50%. Tak więc ostateczna wysokość środków przeznaczonych na pożyczki zamiast 25 mln, stanowi 37 mln zł!

Nowe środki pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na sfinansowanie projektów przedsiębiorstw społecznych w 13 województwach (mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim).

Do dziś udzielono już 400 pożyczek na kwotę ponad 30 mln zł. Dzięki pożyczkom wiele przedsiębiorstw społecznych zwiększyło swoje obroty, zatrudniło nowych pracowników, zdobyło nowych klientów, a więc udowodniło, że można odnieść sukces ekonomiczny i społeczny! Dzięki pożyczkom z ES Fundusz TISE powstało wiele kawiarni, pubów, pensjonatów, przedszkoli, żłobków, sklepów, zielarni, warsztatów renowacji mebli, pralni, stolarni, miejsc opieki nad dziećmi i osobami…

Wśród nich są np. Kraina Rumianku z Hołowna, Garncarska Wioska z Kamionki, Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka z Radomia, Spółdzielnia Socjalna Bialskie Cuda z Białej Podlaskiej, Arte z Bielawy, Spółdzielnia Nasz Domek z Warszawy, kaletnicza spółdzielnia socjalna Skorpions z Piotrkowa Trybunalskiego, Spółdzielnia Opoka z Kluczy i kilkaset innych. Teraz dzięki nowym środkom będą do nich mogły dołączyć następne.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-TISE SA, które jest operatorem ES Funduszu TISE od 25 lat zajmuje się finansowaniem potrzeb przedsiębiorstw ekonomii społecznej i NGO’sów, a także mikro, małych i średnich firm. Jego właściciel – francuski bank spółdzielczy Crédit Coopératif robi to od ponad 120 lat. Zespół TISE stanowią osoby, które od lat są aktywne w środowisku ekonomii społecznej i szeroko rozumianego trzeciego sektora.

Więcej informacji na www.tise.pl

Za: NGO ; ;