Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolenie z ubiegania się o finansowanie w gminnych (gdyńskich) konkursach grantowych

 

Data szkolenia: 20.12.2018r. w godzinach 15.00 – 19.00

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą skutecznego ubiegania się o dofinansowanie ze środków publicznych. Dowiedzą się jak przygotować wniosek o dotację, jak wygląda procedura oceny wniosku, jakie są podstawowe kryteria oceny wniosku oraz jakich powszechnych błędów można łatwo uniknąć, pisząc i składając wniosek o dofinansowanie.
Szkolenie w większości zawiera elementy praktyczne i nawiązuje do bieżących konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych ogłoszonych przez Miasto Gdynia.

Prowadzący:
Joanna Woźniczka – prezes Fundacji NOVA, od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym.
Specjalizuje się w funduszach na działalność organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, partnerstwach, społecznej odpowiedzialności biznesu, tworzeniu modeli biznesowych oraz biznesplanów.
Przez 10 lat pracowała w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, gdzie pełniła rolę koordynatora projektów. Współpracowała  także z Fundacją Centrum Solidarności, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy Federacją Organizacji Pozarządowych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku.  Ponadto ma bogate doświadczenie jako ekspert oceniający wnioski m.in. w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (MRPiPS), Programu Aktywizacji Osób Starszych (MRPiPS), „funduszy norweskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Erasmus+ i innych.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.12.2018r.

Liczba miejsc ograniczona.

Obowiązują zapisy telefoniczne 58 661 35 41, bądź mailowe biuro@gdyniapozarzadowa.pl ; ;