„Podaj dalej ciepło – edycja 2019”

 

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, prowadzących działania na terenie Gdyni

 

Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw zrealizowanych w 2018 roku lub projektów będących w toku, na których rozwój lub kontynuację chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe wsparcie.

 

Tematem tegorocznej edycji są „Innowacje społeczne na ludzką miarę”.

 

Oczekujemy na zgłaszanie projektów i inicjatyw, skierowanych do mieszkańców Gdyni, które wprowadzają nową, innowacyjną jakość w obszarze wsparcia społecznego.

 

Wniosek należy złożyć poprzez stronę: http://podajdalejcieplo.pl/

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 28 lutego 2019 r.

 

Spośród zgłoszonych inicjatyw organizatorzy wytypują maksymalnie 6 gdyńskich projektów, które zostaną zaprezentowane na stronie akcji: http://podajdalejcieplo.pl/

i poddane głosowaniu internautów w terminie od 28 lutego do 15 marca 2019 r.

 

Trzy projekty z Gdyni, które uzyskają największą liczbę głosów internautów, otrzymają wsparcie w wysokości odpowiednio: I miejsce – 15.000 zł,  II miejsce – 10.000 zł,  III miejsce – 5.000 zł.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zaproszenie

 

 

Organizatorzy akcji:

; ;