Prezydent Miasta Gdyni
Na podstawie Zarządzenia Nr 7606/18/VII/R z dnia 14.03.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu uzupełniającej oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 55.200,00 PLN.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdą się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.

Termin realizacji zadania obejmuje okres: od 13.04.2018 r. do 20.12.2020 r.

Termin składania ofert ustala się do 29.03.3018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2 .

Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.

 

Szczegółowe informacje na stronie: gdynia.pl