Dnia 9 kwietnia 2020 roku do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęła oferta złożona przez Fundację Emilii Łowkiel Matka Natura z siedzibą w Gdyni, ul. Starowiejska 25A/9, dotycząca zadania pod nazwą: Przebudzenie Matki Natury.

Projekt zakłada wsparcie rodziców poprzez poprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych online z zakresu rodzicielstwa, „przybliżające rodzicom tematykę kangurowania, chustonoszenia, masażu niemowlęcego a także karmienia piersią czy ekologicznego rozwiązania, jakim są pieluchy wielorazowe”. Rodzice w trakcie spotkań będą mogli zadawać pytania specjalistom. Jeśli będzie możliwość przeniesienia spotkań do przestrzeni publicznej – projekt będzie kontynuowany w takiej formie.  Planowana liczba uczestników to 200 osób.

Oferta rozpatrywana będzie zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Oferta jest dostępna w siedzibie Wydziału Polityki Rodzinnej ul. Świętojańska 1 od 21 do 28 kwietnia 2020 r. Osoby, które chcą zapoznać się z ofertą i zgłosić do niej ewentualne uwagi proszone są o kontakt pod nr tel. 58-620 00 64.

Za: UM Gdynia