KOORDYNATOR WOLONTARIATU

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku szuka do swojego zespołu osoby pragnącej zaangażować się całym sercem w niesienie i organizację pomocy dla osób chorych poprzez realizowanie następujących zadań:

*             Prowadzenie spotkań i naboru wolontariuszy

*             Organizowanie i planowanie działań

*             Nadzorowanie pracy wolontariuszy

*             Dbanie o dobre relacje w grupie oraz twórczą atmosferę pracy

*             Prowadzenie administracji

*             Rozwijanie projektu wolontariatu

Od kandydatów oczekujemy:

*             Dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych

*             Empatii, uważności i otwartości na drugiego człowieka

*             Umiejętności kierowania grupą wolontariuszy

*             Kreatywności

*             Umiejętności angażowania i motywowania innych do działań na rzecz osób potrzebujących

*             Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

*             Znajomości Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

*             Umiejętności przygotowywania projektów graficznych.

Dokumenty aplikacyjne – CV oraz list motywacyjny, opisujący dlaczego pragniesz pracować w takim miejscu, prosimy o przesyłanie na adres:
j.wilinska@muko.gda.pl ; ;