Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens:

RODO W DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ – warsztaty i konsultacje

13-14 października 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota)

Drugi dzień warsztatów będzie miał formę indywidualnych konsultacji z  chętnymi uczestnikami i uczestniczkami (rozważana jest możliwość konsultacji również w poniedziałek).

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 30 września 2018 na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

 

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób.

Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 5 października 2018

 

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w kontekście specyfiki działalności społecznej, czy to zinstytucjonalizowanej czy aktywistycznej. Po szkoleniu uczestniczki i uczestnicy:

– Zapoznają się z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

– Uzyskają wiedzę, jak dostosować organizację do nowych przepisów.

– Zdobędą umiejętność wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z danymi osobowymi.

– Rozwiązanie konkretnych wyzwań prawnych, z którymi borykają się uczestnicy i uczestniczki w swojej działalności społecznej.

RODO budzi nadal wielkie emocje, szczególnie w organizacjach pozarządowych i wśród działaczek i działaczy na rzecz zmiany społecznej. A niesłusznie – RODO to szansa, wytyczne, jak chronić prawa osób z nami współpracującymi oraz jak dobrze zarządzać danymi osobowymi w naszej organizacji. Wystarczy poznać podstawowe zasady RODO i to, jak można wdrożyć je w praktyce. Dlatego na szkoleniu poznamy te zasady:

a) Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

b) Ograniczenie celu

c) Minimalizacja danych

d) Prawidłowość

e) Ograniczenie przechowywania

f) Poufność i integralność danych

g) Rozliczalność

Działalność społeczna ma różny charakter – i różne wyzwania prawne stoją przed nami. Dlatego też w ramach warsztatów przewidziano możliwość indywidualnych konsultacji dla chętnych – zapraszamy do skorzystania!

Osoba prowadząca:

Natalia Mileszyk – Prawniczka, specjalistka ds. Polityk publicznych. Zajmuje się analizą prawną i rzecznictwem w zakresie otwartych zasobów oraz swobód użytkowników treści. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Central European University w Budapeszcie (LLM). Prowadziła szkolenia z zakresu prawa autorskiego, Open Access i danych osobowych m.in. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ISNS UW, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Bibliotece Narodowej i Ministerstwie Rozwoju. Zawodowo związana z Fundacją Centrum Cyfrowe, stowarzyszeniem Communia i Creative Commons.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie  projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w  sobotę.

 

Formularz zgłoszeniowy ; ;