Czy współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi a podmiotami sektora biznesowego jest w Polsce możliwa….?

Czy jesteśmy w stanie wykroczyć w tej współpracy poza incydentalny sponsoring….?

Czy wdrożenie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest realnym kierunkiem rozwoju dla jednej i drugiej strony….?

…. Albo po prostu czy potrafimy wykorzystać swoje potencjały, współpracować pomimo i z poszanowaniem różnic…?  

 

Te pytania postawiła przed sobą gdyńska Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności „Hellisa”, która zaprasza wszystkie pomorskie organizacje zainteresowane swoim rozwojem, kreowaniem nowych pomysłów, wykorzystaniem potencjałów we współpracy z partnerem biznesowym do udziału w pilotażowym projekcie „SYNERGIA”.  Wybrane podmioty przede wszystkim otrzymają wsparcie doświadczonych DORADCÓW, będą mogły wziąć udział w WARSZTATACH, których celem będzie przygotowanie do współpracy z przedsiębiorstwami poszukującymi partnerów społecznych. Co istotne Organizator dołoży wszelkich starań aby profile zaproszonych przedsiębiorstw uwzględniały profile organizacji zainteresowanych udziałem w projekcie. W trakcie specjalnie przygotowanej SESJI NETWORKINGOWEJ organizacje będą miały szanse znaleźć partnera, z którym w drugim etapie rozpoczną pracę na przygotowaniem WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, a następnie na bazie tych doświadczeń, także sesje planowania strategicznego pod kątem potencjalnej, DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY.

Nie określamy wprost profilu działalności, stażu czy wielkości danej organizacji pozarządowej, ale poszukujemy podmiotów, które posiadają:

  • autentyczną chęć i gotowość do rozwoju
  • jak najbardziej klarowny pomysł na współpracę z partnerem biznesowym
  • doświadczenie w danej dziedzinie
  • gotowość do ponoszenia odpowiedzialności związanej z udziałem w projekcie
  • wystarczające zasoby czasowe i ludzkie
  • nastawienie na długotrwałą współpracę

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na https://synergia-rozwoju.pl/ do 25 września 2018 r. i przesłanie go na podany adres. W razie pytań prosimy o kontakt na a.paplinska@helisa.org.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

; ;