Prezydent Miasta Gdyni, ogłasza w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.) treść złożonych ofert:

  1. Oferta Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki na realizację zadania publicznego w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w koszykówce dziewcząt w kategoriach wiekowych od U-18 do U-22.”
  1. Oferta Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki na realizację zadania publicznego w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w koszykówce dziewcząt w kategoriach wiekowych od U-11 do U-16.”
  1. Oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Arka na realizację zadania publicznego w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej w kategoriach wiekowych od U-12 do U-15.”
  1. Oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Arka na realizację zadania publicznego w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej w kategoriach wiekowych od U-7 do U-11.”
  1. Oferta Wojskowego Klubu Sportowego Flota na wspieranie zadania publicznego w zakresie organizacji imprezy sportowej pt. „XXIII Mistrzostwa Pomorza w judo dzieci im. Wiesława Sawickiego i komandora Stanisława Filipiaka.”

Oryginały ofert wraz z załącznikami są do wglądu w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu  w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 do dnia 21 września 2015 r. w dni robocze w godzinach od 10.oo do 12.oo.

 

 

 

Odpowiedzialny za treść ogłoszenia:                                        /-/ Marek Łucyk

 

Dyrektor

Gdyńskiego Centrum Sportu ; ;