Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Zaproszenie: Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2015

Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej” organizowany jest wyjazd dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do Brukseli. Wyróżniając najprężniej działające organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa, pragniemy serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur do udziału w wizycie studyjnej „Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2015”. Tegoroczna 13. edycja tego

Wyniki konkursu powierzenie realizacji zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 2714/15/VII/M z dnia 14.07.2015 r. przyznał Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 80-690 Gdańsk  ul. Przegalińska 135 dotację w kwocie 11 200,00 PLN na powierzenie realizacji zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących gminę Sopot objętych programem „Program Aktywizacja

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2861/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.07.2015r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymali: 1. Stowarzyszenie „In Gremio" z siedzibą w Gdyni, projekt: "Wzmocnienie kompetencji interpersonalnych wychowanków gdyńskich internatów", kwota: 29.844,- zł brutto,

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie działalności teatralnej oraz punktu wsparcia dla organizacji pozarządowych

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym zarządzeniem nr 2299/2015/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 czerwca 2015 r. przyznano Fundacji „Klinika Kultury” dotację w wysokości 180.000 zł brutto na realizację zadania pt. Teatr Gdynia Główna. Podstawa: zarządzenie nr 2856/2015/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 28 lipca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na prowadzenie działalności teatralnej oraz punktu wsparcia

Rozstrzygniecie konkurs: DDA – pomoc i wsparcie

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 2619/15/VII/R z dnia 07.07.2015 r. przyznał Fundacji Pegaz.La z siedzibą w Gdyni, ul. Koperkowa 2/ AB dotację w kwocie 92 250,00 PLN na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na wsparciu profilaktycznym i terapeutycznym osób z problemem DDA oraz ich rodzin pn.: „DDA - pomoc

Rozstrzygnięcie konkursu: prowadzenie GCOP

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.