KRS: 0000211790

Strona: https://www.facebook.com/pg/akjtrojmiasto/about/

Email: 50lat.akj.gdansk@gmail.com

Adres: ul. Szeroka 23,

83-331 Niestępowo

 

Opis: Celem działania stowarzyszenia akj w gdańsku jest sfera zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej I sportu oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej poprzez: 1. Uprawnienie rekreacji, turystyki I sportu jeździeckiego oraz ich popularyzacja 2. Udział we współzawodnictwie sportowym 3. Pielęgnowanie I popularyzacja tradycji jeździeckich 4. Troska o ochronę środowiska naturalnego człowieka.