KRS :0000556581

ul. ŚLĄSKA 12/6A

81-319 GDYNIA

email: info.moveo@gmail.com

http://www.e-moveo.pl/kontakt.html

 

Celami fundacji są: 1. Wspieranie, rozwój i promocja Polskiego sportu dzieci i młodzieży oraz sportu powszechnego; 2. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym; 3. Integracja środowisk oraz wyrównywanie szans pomiędzy nimi; 4. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego oraz zdrowego trybu życia; 5. Wspieranie, rozwój i promocja sportu i kltury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; 6. Popularyzowanie ekologii, turystyki i kultury żeglarskiej; 7. Wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników; 8. Udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym oraz ich promocja; 9. Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia; 10. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży; 11. Rozwój umiejętności pozwalających bezpiecznie i właściwie przebywać nad wodą oraz uprawiać sporty wodne; 12. Promowanie i organizowanie wolontariatu. 3.