KRS 0000042049
Jesteśmy organizacją samopomocową powołaną przez samych niewidomych,
działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych.
Prowadzimy bardzo szeroka działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty widzenia ulegają wykluczeniu.

; ;