KRS: 0000696825

Ul. Solna 7B,

81-577 Gdynia

email: kontakt@lesnemontessori.gda.pl

https://www.facebook.com/lesneprzedszkolemontessori/?ref=page_internal

 

 

1. Fundacja został powołana w celach: a) zakładania i prowadzenia placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, placówek poradnictwa specjalistycznego b) popularyzacja wartości edukacji leśnej w dziedzinie kształcenia i wychowywania dzieci c) pomocy rodzicom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków ich pełnego, integralnego rozwoju d) prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym e) krzewienia idei wolontariatu f) pomocy dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, oraz aktywizowanie zawodowe dzieci i młodzieży g) wspieranie kształcenia twórczej i kompetentnej kadry edukacyjnej h) inicjowanie i wspieranie nowatorskich metod i form nauczania i) wspierania rozwoju edukacji praktycznej j) budowania społeczeństwa opartego na wiedzy

  ; ;