logo-bombardier-gdyniaKRS :0000415334

strona internetowa : www.boksgdynia.pl

e-mail: klub@boksgdynia.pl

ul. Morska 89

81-331 Gdynia


Klub Sportowy Bombardier jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, które ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez :
– popularyzację boksu wśród dzieci i młodzieży
– realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
– udział w imprezach masowych na rzecz środowiska
– udział w rywalizacji sportowej
– godne reprezentowanie Klubu a także miasta Gdyni
– organizowanie imprez sportowych