Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2861/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.07.2015r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymali:

1. Stowarzyszenie „In Gremio” z siedzibą w Gdyni, projekt: „Wzmocnienie kompetencji interpersonalnych wychowanków gdyńskich internatów”, kwota: 29.844,- zł brutto, pkt. 88,60
2. Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomerania Students’ Coalition z siedzibą w Gdyni, projekt: „IV Gdyńska Akademia Młodych”, kwota: 43.245,- zł brutto, pkt. 87,40
3. Fundacja Sportu Pozytywnego z siedzibą w Gdyni, projekt: „Pozytywny rozwój w Gdyni i poprzez Gdynię”, kwota: 37.500,- zł brutto, pkt.79,20
4. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z siedzibą w Gdyni, projekt: „Gdynia Harcerska”, kwota: 10.895,- zł brutto, pkt. 59,80
 
Ocena punktowa wniosków organizacji, które nie otrzymały dotacji:

1. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa z siedzibą w Gdyni, projekt: „Dobro wypiera zło na Chyloni” pkt. 52,00
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 4 w Gdyni z siedzibą w Gdyni, projekt: „Z językiem angielskim przez świat” pkt. 49,40
3. Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Gdyni, projekt: „Akcja Świt” pkt. 30,40.