Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Opinia Komisji Oceniającej:

Lista rankingowa ofert:

  1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio i Stowarzyszenia OVUM – 93,67 pkt
  2. Oferta Fundacji Nadaktywni i Fundacji Kreatywni – 72,17 pkt
  3. Oferta Stowarzyszenia Centrum Współpracy Młodzieży – 65,50 pkt

 

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

  1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio i Stowarzyszenia OVUM – 400 000 zł

 

Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 2592/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 r.:

  1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio i Stowarzyszenia OVUM – na realizację zadania Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych – szkolenia, partnerstwa, sieci, liderzy. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania – 400 000 zł