Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 2619/15/VII/R z dnia 07.07.2015 r. przyznał Fundacji Pegaz.La z siedzibą w Gdyni, ul. Koperkowa 2/ AB dotację w kwocie 92 250,00 PLN na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na wsparciu profilaktycznym i terapeutycznym osób z problemem DDA oraz ich rodzin pn.: „DDA – pomoc i wsparcie”.

Poniżej lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Lp. Nazwa zadania Nazwa i adres organizacji pozarządowej Liczba punktów Miejsce

w rankingu

1. Profilaktyczny program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych „Alernatywa” Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan”

ul. Powstańców Wielkopolskich 9

80 – 457 Gdańsk

2. DDA – pomoc i wsparcie Fundacja Pegaz.La

Ul. Koperkowa 2

81 – 589 Gdynia

91,83 1