Kapituła konkursu o nagrodę marszałka województwa pomorskiego Pomorskie dla Seniorów, 16 maja 2022 r. przyznała nagrody 35 laureatom. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior/Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka wyróżniono 15 osób, w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom wybrano 5 firm i w kategorii Przyjaciel/Przyjaciółka Seniorów nagrody przyznano 15 osobom i organizacjom.

Konkurs trwał od 15 marca do 29 kwietnia 2022 r. Wpłynęły 74 kandydatury: 35 w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior/Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka, 5 w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom oraz 34 w kategorii Przyjaciel/Przyjaciółka Seniorów. Konkursową kapitułę stanowili członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.
Serdecznie gratulujemy 🙂