W Gdyni działalność rozpoczął właśnie, prowadzony przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w ścisłej współpracy z gdyńskim samorządem, punkt świadczący uchodźcom z Ukrainy pomoc finansową – na trzy miesiące, w wysokości 700 złotych na osobę + 600 złotych na kolejną osobę w rodzinie – oraz wsparcie psychologiczne i prawne. To największa i jedyna tego typu placówka w północnej Polsce. Dziś zarejestrowało się tu około 250 osób.

Od początku rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę z zaatakowanego kraju uciekło około pięciu milionów osób. Jak podaje Straż Graniczna, od 24 lutego do 16 maja granicę polsko-ukraińską przekroczyło nawet 3,4 mln osób. Część z nich rusza dalej, część po czasie decyduje się na powrót – ale duża liczba naszych sąsiadów decyduje się na dłuższy pobyt w Polsce lub zamieszkanie tu na stałe. Z myślą o tych, którzy na dłużej zatrzymali się w Gdyni, w mieście zbudowano system pomocy, który staraniami samorządu jest stale rozbudowywany m.in. dzięki nawiązywanej szerokiej współpracy; także międzynarodowej.

– W Gdyni zdecydowało się pozostać kilkanaście tysięcy osób; głównie kobiety z dziećmi. Wspieramy je w ułożeniu swojego życia na nowo i w nowym miejscu, stale poszerzając ofertę i dostosowując ją do sytuacji, bo przecież dziś wsparcie osób uchodźczych wygląda zupełnie inaczej niż tuż po wybuchu wojny. Współpracujemy z wieloma partnerami, także międzynarodowymi do zależy nam, by udzielane wsparcie było na jak najwyższym poziomie, by jak najbardziej odpowiadało aktualnym potrzebom. Dzięki współpracy z agendą ONZ w naszym mieście działalność rozpoczął właśnie punkt wsparcia uchodźców, prowadzony przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców – informuje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Cieszy nas bardzo że pomogliśmy stworzyć w Gdyni miejsce, którego oferta jest ponadlokalna. Z jednej strony poszerzy wachlarz pomocy udzielanej osobom uchodźczym, które zatrzymały się w Gdyni, z drugiej będzie otwarte dla tych, którzy zatrzymali się w innych miastach północnej Polski. Punkt będzie działał we współpracy i partnerstwie z miastem, chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem, by działać razem i skutecznie.

Punkt prowadzony przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców działa przy ul. 10 lutego 26, w doskonale skomunikowanym punkcie w Śródmieściu, na pierwszym piętrze budynku dawnej szkoły, w pomieszczeniach wynajmowanych przez miasto. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.30 i świadczy dwa rodzaje wsparcia.

Czytaj dalej