Fundacja Przytulny Domek z Gdyni chce zwrócić społeczeństwu uwagę na zauważenie dobra w codziennym życiu.

Zachęca do zrealizowania w przedszkolach, szkołach, placówkach kulturalnych i opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach w dniach 22-27 listopada 2021 r. projektu edukacyjnego pod hasłem:

ODprzyjaźni DObro” 2021

Cele:

  1. Pobudzenie do zauważenia dobra, do postrzegania rzeczywistości przez pryzmat dobra i pozytywnego myślenia,
  2. Uwrażliwienie na wartość dobra w naszym życiu oraz wartość bycia dobrym człowiekiem,
  3. Zwrócenie uwagi na wpływ rodziny na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w dorosłym życiu,
  4. Dostrzeżenie drugiego człowieka i jego godności bez względu na narodowość, religię, kolor skóry, płeć, wiek, kondycję zdrowotną, status społeczny.

W ramach tygodnia „ODprzyjaźni DObro” proponuje się:

– przeprowadzić zajęcia, lekcje ukazujące wartość dobra i przyjaźni w życiu człowieka, cechy dobrego przyjaciela,

– zaprezentować postaci rzeczywiste, np. Janusz Korczak (przyjaciel dzieci), Martyna Wojciechowska i Kabula Nkalango Masanja,

– zorganizować spotkania z ludźmi, o których powiemy „dobry przyjaciel”,

– obejrzeć bajki, filmy podejmujące motyw przyjaźni, np. „Cudowny chłopak”, „Pippi”, „Robinson Crusoe”, „Mały Książę”, „Sokół z masłem orzechowym”, „Niepokonani”,

– napisać pracę literacką o przyjaźni (wiersz, opowiadanie),

– zorganizować wystawy plastyczne „ODprzyjaźni DObro”,

– nakręcić reklamę, film „ODprzyjaźni DObro”,

– zainicjować akcje pobudzające do obdarzania się życzliwymi, przyjacielskimi słowami, np. „Przyjazne słowa”,

– zrealizować własne pomysły.

Prosimy o podzielenie się efektami działań „ODprzyjaźni DObro” do 30 grudnia 2021 r. Ciekawe zdjęcia, filmy, opisy wydarzeń zostaną opublikowane na stronie fundacji. Osoby, które nadeślą materiały, otrzymają podziękowania za udział i przeprowadzenie akcji „OD dobra DO dobra”.

Z przytulnym pozdrowieniem,

Justyna Sudzik

Prezes Fundacji Przytulny Domek

Szczegółowych informacji oraz wsparcia udziela:

Justyna Sudzik, tel. 885 280 333, mail: justyna.sudzik@gmail.com

Polityka Prywatności Fundacji Przytulny Domek znajduje się na stronie internetowej fundacji www.przytulny-domek.pl. Przesłanie materiałów z organizacji wydarzeń jest traktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności fundacji.