Szanowni Państwo,

przekazujemy garstkę ważnych informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej O PIERWSZYCH KONKURSACH w programach INTERREG
transnarodowych i międzyregionalnym:

INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027

1.nabór projektów – zapowiedź w listopadzie br. oficjalne otwarcie w lutym 2022 r.

*priorytety 1-3 i ich cele szczegółowe

*projekty główne (core): bez ograniczeń budżetowych, do 35 partnerów, do 36 miesięcy

*projekty małe: do 500 tys. euro, min. 3 partnerów, do 24 miesięcy

*pakiet wnioskodawcy: podręcznik, warunki naboru, wzory umów – planowane zatwierdzenie w połowie listopada

*konsultacja pomysłów na projekt – tylko jedna – obowiązkowa – możliwa od grudnia br.

*możliwość składania projektów przez BAMOS: – dla projektów głównych: luty – kwiecień 2022 – dla projektów małych: luty – marzec 2022

*dostępne pomoce: tutoriale/wideo/platforma poszukiwania partnerów/helpdeski

1.12.2021 Krajowy Dzień Informacyjny

INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027 1. nabór projektów: 15.11.2021 – 23.02.2022

*wszystkie priorytety i cele szczegółowe

*projekty standardowe: – rekomendowana liczba partnerów: 5-12 – rekomendowany budżet 1,2 – 2,4 mln euro z EFRR – rekomendowany czas trwania do 36 miesięcy

*pakiet wnioskodawcy: podręcznik, ogłoszenie naboru, deklaracje partnerów, narzędzie do samooceny z kryteriami oceny, formularz JEMS offline

*konsultacja pomysłów na projekt – tylko jedna – przez platformę dla wnioskodawców (zalecana, nieobowiązkowa)

*możliwość składania projektów przez JEMS styczeń/luty 2022

*dwuetapowa ocena wniosków – pełna ocena tylko po pozytywnej ocenie relevance (istotności/adekwatności)

*Dostępne pomoce: tutoriale/wideo/platforma dla wnioskodawców/ helpdeski/FAQs

15.11.2021 Otwarcie naboru (seminarium w języku angielskim)

23.11.2021 Krajowy Dzień Informacyjny

INAUGURACJA PROGRAMU INTERREG EUROPA 2021-2027 (UWAGA, NOWOŚĆ W OKRESIE 2021-2027) – MOŻLIWE DZIAŁANIA PILOTAŻOWE/ TESTOWE W ZAKRESIE
INWESTYCYJNYM, INFRASTRUKTURALNYM): _EUROPE, LET’S COOPERATE!2021 _

Inauguracja programu INTERREG EUROPA 2021-2027 odbędzie się 24-25 LISTOPADA br., podczas wydarzenia rocznego Europe, let’s cooperate!2021.
Spotkanie jest organizowane w formule online.

Pierwszego dnia będą prezentowane rezultaty projektów z zakresu badań i innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjności MŚP oraz ochrony środowiska i gospodarowania zasobami. Będzie można także posłuchać o dostępnych narzędziach ułatwiających nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

Drugi dzień spotkania będzie poświęcony programowi Interreg Europa na lata 2021-2027. Zostanie przedstawiony zakres tematyczny i wprowadzone nowości. Będzie mowa także o pierwszym naborze wniosków. Uczestnicy dowiedzą się też, na jakie wsparcie ze strony programu mogą liczyć w trakcie przygotowywania wniosków projektowych.

Program spotkania:
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/programme/ [1]

Rejestracja: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/ [2]

Z poważaniem

Monika Cholewczyńska – Dmitruk

Kierownik Referatu Programów Międzynarodowych

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

tel. 58 32 68 683 faks 58 32 68 688