Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych dot. Prawa pacjenta oraz Prawa konsumenta.

Podczas szkolenia zostana poruszone następujące kwestie:

–> Prawa pacjenta:

a. Karta Praw Pacjenta
b. Prawo dostępu do świadczeń z opieki zdrowotnej
c. Prawo do informacji i poufności
d. Prawo do sprzeciwu wobec opinii i orzeczenia
e. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
f. Prawo dostępu do dokumentacji oraz udzielonych świadczeń
g. Prawo do opieki duszpasterskiej
2) Zostać dawcą czy nie
3) Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw

–> Prawa konsumentów:

1) uprawnienia konsumenta
a. reklamacja konsumencka – rękojmia oraz gwarancja, różnice między tymi dwoma pojęciami, co jeżeli przedsiębiorca zataił wadę towaru
b. prawo odstąpienia od umowy („prawo do namysłu”) – podstawa, skutek, sposób, termin (regulowanie tylko bardziej korzystnie), różnica pomiędzy tymi trzema, co w przypadku umów o świadczenia telekomunikacyjne, kiedy prawo do odstąpienia nie przysługuje
c. TEST – prawa konsumenta
2) umowy, aspekt praktyczny
a. zawieranie umów (sposoby) – tradycyjnie, na odległość, przez internet
b. odpowiedzialność za przesyłkę w przypadku umów zawieranych na odległość
c. na co zwracać uwagę w przypadku zawierania umów (w szczególności mowa tutaj o umowach adhezyjnych)
d. ekwiwalentność świadczeń w przypadku umów na raty

–> Prowadzący:

Kordian Zarębiński – radca prawny, doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszenie OVUM, trener Związku Biur Porad Obywatelskich na co dzień świadczący pomoc w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i poradnictwa prawnego, a także w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, działający również na rzecz seniorów oraz osób niepełnosprawnych

–> Gdzie?

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 maja 27-31

–> Kiedy?

22.11.2021r. godz.9:00-12:00

–> Zapisy:

tel: 58/661-35-41
email: biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Liczba miejsc ograniczona!!!