KRS: 0000463394

Śląska 54 / 5,

81-310 Gdynia

email: office@desertflowerfoundation.org

https://www.desertflowerfoundation.org/?fbclid=IwAR0TBfho4Rju66z3Khl1Mnyylc1beeapMR0VGYVWNOUnqz67BeLzCIc45Uc

https://www.facebook.com/DesertFlowerFoundation/photos/?ref=page_internal

 

Realizacja celów społecznie użytecznych, w szczególności: organizacja i wspieranie międzynarodowych kampanii na rzecz zaprzestania obrządu rytualnego okaleczania kobiet; Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej o zjawisku rytualnego okaleczenia kobiet; Pomoc ofiarom rytualnego okaleczania kobiet; Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.