W Gdyni, w podziemiach Hal Targowych- Halo Kultura zakończył się innowacyjny i pilotażowy projekt Edukacja Bez Przymusu. Uczestnikami projektu były dzieci nieuczęszczające na co dzień do szkół- dzieci, które zdobywają wiedzę w ramach edukacji domowej. W Trójmieście około 1000 dzieci uczy się w ramach edukacji domowej.

Projekt przybliżył gdyniankom i gdynianom, co kryją słowa edukacja domowa, jak wygląda dzień takiego ucznia i zdobywanie przez niego wiedzy oraz relacje z rówieśnikami.

Dzieci uczestniczące w projekcie pracowały nad tworzeniem własnej pracowni artystycznej, w ramach istniejącej Otwartej Pracowni Ślad. Wspólnie ustaliły zasady prac projektowych, według metody Dragon Dreaming, wykorzystywanej w najbardziej prestiżowych projektach biznesowych, przez co utwierdzały swoje kompetencje pracy w grupie, relacji z innymi dziećmi i gdyńskimi artystami, którzy zaangażowali się  w projekt.

Przestrzeń Halo Kultura wpisała się w główną ideę projektu- łączenie edukacji i kultury. Lokalna społeczność rodzin, które zdecydowały się na edukację domową swoich dzieci włączyła się w działania realizatorów projektu, uczestnicząc tłumnie aż do ostatniego etapu projektu- celebracji, podczas której dzieci zaprezentowały swoje pomysły i wykonane prace.

Pomysłodawczyni projektu Magdalena Błeńska podkreśliła, że to zapoczątkowanie długofalowej współpracy instytucji kultury i edukacji prowadzących do stworzenia w Gdyni programu wsparcia rodzin pozostających w edukacji domowej.

Projekt realizowany był w ramach Programu Narodowe Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.

Organizatorem projektu była Fundacja Wspól Dzielnia w partnerstwie z Fundacją Miejsce Tworzenia, stowarzyszeniem halo kultura oraz Fundacją Wielkie Rzeczy.

 

Projekt edukacyjn- notka prasowa