Jeszcze tylko 2 tygodnie NGO województwa pomorskiego mogą zgłaszać swoją kandydaturę do konkursu, który ma na celu wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz poniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w kategoriach odnoszących się do sfer:

* _POMOC SPOŁECZNA_
* _OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA_
* _KULTURA_
* _EDUKACJA_
* _SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE_
* _WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA_
* _DEBIUT ROKU_ – do ubiegania się o nagrodę w kategorii „Debiut” uprawnione są organizacje, które zostały założone maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia tegorocznego konkursu (czyli 7.10.2019).

Zachęcamy do regularnego udostępniania treści zamieszczanych na profilu konkursu. Szczegółowy regulamin i wniosek konkursowy dostępny jest na stronie
http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/