Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Europejskie

Program grantowy Departamentu Stanu USA na rzecz wolnosci religijnej oraz przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji

Departament Stanu USA, Biuro Demokracji, Praw Człowieka i Pracy ogłosił konkurs grantowy dla organizacji zainteresowanych składaniem wniosków na projekty, które promują i chronią wolność religijną w regionach Europy, Azji Wschodniej i Pacyfiku. Wnioski należy składać do 26 kwietnia 2017 r. Organizacje mogą składać nie więcej niż jeden (1) wniosek w każdej kategorii i muszą wyraźnie

Nabór wniosków w Programie Interreg Litwa – Polska

Drugi nabór wniosków (wyłącznie na małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego dwustronne projekty współpracy potrwa do 22 maja 2017 r. do godz. 16:00 czasu litewskiego. Celem Programu jest wkład w regionalny rozwój i jakość życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu. Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu

Drugi nabór wniosków w programie „Europa dla Obywateli” tylko do 1 września

Do 1 września 2015 r. samorządy i reprezentujące je jednostki i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie europejskich projektów w obszarze zaangażowania demokratycznego i obywatelskiego w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli”, Działanie 2.1. Partnerstwo miast oraz Działanie 2.2. Sieci miast. Projekty zgłoszone w Komponencie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie powinny dotyczyć wpływu

Fundusze Europejskie – punkty konsultacyjne oraz publikacje

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku ul. Augustyńskiego 2 80-819 Gdańsk Godziny pracy Pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00 Telefony do konsultantów tel.: 58 326 81 52, 58 326 81 48, 58 326 81 47 fax: 58 326 81 34 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku ul. Arkońska 6 / budynek

Prezentacje ze szkoleń poświęconych Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Prezentacje ze szkoleń poświęconych Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego udostępnił prezentacje ze szkoleń dotyczących możliwości korzystania ze środków unijnych w perspektywie 2014 – 2020. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Źródło:  http://www.rpo.pomorskie.eu Kwalifikowalność wydatków RPO WP 2014-2020 Promocja projektów RPO WP 2014-2020 System instytucjonalny RPO WP 2014-2020 System oceny